Dita – Industrija deterdženata Tuzla
klijent
Čisto savršenstvo – Arix
kampanja
2017.
godina proizvodnje