M:TEL a.d. Banja Luka
klijent
Nova godina
kampanja
2019.
godina proizvodnje
XYnet
Samsung
Integrisane usluge
Integrisane usluge + HBO
Novogodišnja
XYnet
Samsung
Integrisane usluge
Integrisane usluge + HBO
Novogodišnja