M:TEL a.d. Banja Luka
klijent
Smart Home
kampanja
2019.
godina proizvodnje