MF Banka a.d. Banja Luka
klijent
Za biznis koji brzo raste
kampanja
2017.
godina proizvodnje